prosedur permohonan pinjaman peribadi
PROSEDUR

PEMOHONAN PINJAMAN

5 Sep 2021
STEP 1
Isi e-Borang

Isikan e-borang atau borang untuk dapat pra semakan kelayakan.
Note: kami akan proses pra kelulusan.

STEP 2
Hubung & Terang Langkap

Kami akan hubung anda dan terangkan setiap langkap untuk memastikan pelanggan dapat info yang tepat.

STEP 3
Menerima e-Borang

Kepada setiap pelanggan akan menerima e-borang ataupun borang cetak.
Note: Pastikan Setiap Pelanggan siap isi info peribadi